Ilustracije Branislava Nikolića

Branislav stvara ilustracije i kolaže sačinjene od svakodnevnih predmeta i simbola koji se izdvajanjem i izmeštanjem iz svog uobičajenog konteksta pretvaraju u estetske predmete. Njegove predstave su svedene, minimalistički čiste i ogoljene gotovo pop-artističke. Iako na izgled jednostavne njegove forme i slike su višedimenzionalne jer pored vidljivih formi i oblika uključuju i predstave vrednosti koje savremeno društvo upisuje u svima nama prepoznatljive oblike.