UMETNIČKI DOKTORATI

Izdavač: ProArtOrg, Beograd

Nova edicija knjiga umetničkih doktorata, zamišljena je kao nova biblioteka čiji dizajn i oblikovanje teksta korespondiraju sa savremenim umetničkim radovima ovih umetnika.